DuaDenizi.Com Dua Ufkunuz İslami Forum
Kapat
   
©
Daha Kaliteli Hizmet İçin Üye Olunuz
banner
Namaz Vakitleri
Üc Aylara Özel Kur'an-ı Kerim Hatim
banner
Salavat-ı Şerife Kampanyası 2014
banner
Her Girişimizde Bir Salavat-ı Şerife Getirelim
 
 
 
Go Back   DuaDenizi.Com - Dua Ufkunuz | İslami Forum > KALBİMİZİN SAHİBİNE DUA VAKTİ - DUA DENİZİ > Konulara Göre Dualar
Yükleniyor...
 
 
 
  Yeni Konu Ekle        Yeni Cevap Ekle  
 
LinkBack Seçenekler Arama
Sekîne Duâsı #1
  Konunun Açıldığı Tarih:  05.Nisan.2009, 15:00
  Bu Konu 7807 Kez Görüntülendi ve 1 Cevap Yazıldı.
Gencimam Gencimam isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Gencimam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Yer: İstanbul / Elâzığ
  Konularım: 1063
  Mesajlarım: 1.613
  Aldığı Dua: 258
  Ettiği Dua: 0

Sekîne Duâsı

Cebrail A.S.' ın Peygamberimize Söylediği Sırrı Çözülemeyen Dua

Çok etkili her türlü dünya işlerinde Allah'ın isteyene istediği şeyi verdiren, borçlulara borcunu ödeten, kayıpları döndüren, zalimlerden koruyan, 5 kere okuduğun zaman Peygamber efendimizi rüyanda gösteren, akan suya okuduğun zaman durduran, her türlü olmazı olduran herşey ama herşey için çok etkili olan dua, sırrı çözülemeyen, bilinmeyen bir dua.


SEKİNE DUASI

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.


Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah pâktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.
(19 ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.
SEKİNE DUASIOkunuşu:

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 DEFA)

3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)

4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

yani besmele çekilir sonra "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN." denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır. Sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. 19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma: "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."1. Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usrin yusrâ”

2. Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyûm

3. Ayet: Ve innallahe biküm leraûfün rahîmu

4. Ayet: İnnallahe kâne tevvâben rahîmâ

5. Ayet: İnnallahe kâne ğafûran rahîmâ

6. Ayet: Fe İnnallahe kâne afüvven kadîrâ

7. Ayet: İnnallahe kâne semîan besîrâ

8. Ayet: İnnallahe kâne alîmen hakîmâ

9. Ayet: İnnallahe kâne aleyküm rakîbâ

10. Ayet: İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ

11. Ayet: Ve yen sürakellahu nasran aziyzâ

12. Ayet: İnne hizballahi humül ğâlibûn

13. Ayet: İnnallahe hüvel kaviyyül aziyz

14. Ayet: İnnallahe huvel ğaniyyül hamiyd

15. Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HÛ

16. Ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl

17. Ayet: Lâ yehzünühümül feze'ul ekber

18. Ayet: İyyâke na'budü ve iyyâke nestaiyn

19. Ayet: Velhamdü lillahi rabbil âlemiynÂyetlerin Meâlleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsunHER AYET NE İÇİN OKUNACAĞI

1. Güç işlerin kolay olması niyetiyle ( Talak-7)

2. Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)

3. Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat,kalplerine acıma hissi vermek için(Hadid-9)

4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek ( Nisa-16)

5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi ( Nisa-23-106)

6. Ehl-i kudretten af talebi için ( Nisa-149)

7. Duanın kabulü niyetiyle ( Nisa-58)

8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak ( Nisa-11)

9. Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)

10. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-1)

11. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-3)

12. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Maide-56)

13. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Hud-66)

14. Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)

15. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)

16. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)

17. Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)

18. Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)

19. Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için (Fatiha-2- Enam-45)


İşte Sekîne Duası budur. Yalnız bu duaya devam ederken aynı zamanda kenzü'l arş duasını da devam ederseniz çok etkili olur. Zira Kenzü'l arş duası çok mühim ve etkili bir duadır. Sekîne duasını farz namazlarının arkasından yapılması ve 19 gün boyunca devam edilmesi gerekir, denenmiştir, Allah hepinizin gönlüne göre versin.


Gencimam üyemizin imzası


  Alıntı ile Cevapla
 
Alt 05.Nisan.2009, 15:35   #2
Gencimam Gencimam isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Gencimam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Yer: İstanbul / Elâzığ
  Konularım: 1063
  Mesajlarım: 1.613
  Aldığı Dua: 258
  Ettiği Dua: 0

Standart

Sekîne Duâsı - İhsan AtasoyGencimam üyemizin imzası


  Alıntı ile Cevapla
 
  Yeni Konu Ekle        Yeni Cevap Ekle  

Anahtar Kelimeler
duâsı, sekîne


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:02.
DuaDenizi.Com tested by McAfee Security
isminiz@duadenizi.com
gibi msn adresi istiyorsanız
DuaDenizi.Com tested by McAfee Security

Forum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 . Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO
DuaDenizi.Com - Dua Ufkunuz | İslami Forum
Tasarım : İsmail Güneş - www.ismailgunes.web.tr

5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
İhbar için lütfen admin@duadenizi.com adresine mail atıınız.

islam ekseni | İslami Radyo | İslami Radyo Dinle | İyitoplist.Com